torsdag 25 feb 2016

SvD skriver om Madame Nielsens "den oändliga sommaren"

"Oavsett hur mycket läsaren tillåter sig att dras in i Nielsens uppenbart medvetna skvallerpressnarrativ framstår ”Den oändliga sommaren” som ett paradigmskifte i Nielsens författarskap: det han nu har skrivit är en gammaldags roman, gammaldags i bemärkelsen att den inte är beroende av själviscensättningens spektakel. Rent litterärt framstår romanen som en otyglad medvetandeström, till stor del influerad av Prousts långa och vindlande prosa, med ett kontrasterande parti med Joyces korta, punkterade meningar. Patrick Modianos fördämda intensitet och Karen Blixens post­romantiska gotik anas också på boksidorna."


Läs hela texten av Oscar Rossi  här

SvD skriver om Madame Nielsens