lördag 5 apr 2014

Stor utställning med Shaun Tan!

Lördagen den 5 april 2014 öppnar en stor utställning med Shaun Tans böcker och illustrationer i Uppsala.

Utställningen i Uppsala visas på Bror Hjorts Hus och pågår från lördagen den 5 april till söndagen den 1 juni 2014.

Därefter flyttar utställningen till Västerås Konstmuseum där den pågår från lördagen den 14 juni till söndagen den 12 oktober 2014.

Till sist når utställningen Hallands Konstmuseum som pågår från lördagen den 25 oktober 2014 till söndagen den 1 februari 2015.

Läs mer om Shaun Tan och hans böcker här.

Stor utställning med Shaun Tan!