Viveka Enander

Viveka Enander är socionom och kristerapeut med lång praktisk erfarenhet av att möta misshandlade kvinnor på kvinnojour och vid samtalsmottagning. Hon är också verksam som föreläsare och utbildare runt om i Sverige.

Böcker av Viveka Enander