Pia Laskar & Ingrid Svensson

Pia Laskar är verksam som forskare och lektor i genusvetenskap vid Tema Genus, Linköpings universitet. Hon disputerade 2005 i idé- och lärdomshistoria med den uppmärksammade avhandlingen Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920.

Ingrid Svensson är chef för Enheten för handskrifter, kartor och bilder på Kungliga biblioteket. Hon är fil. lic. i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, med en licentiatavhandling om Klara Johansson som kritiker. Ingrid Svensson är även redaktör för tidskriften Biblis.

Böcker av Pia Laskar & Ingrid Svensson

  • Salongsberusat