Mark Fredel

Generalsekreteraren är skriven inifrån. Miljön som skildras har i många år varit författarens. Därför har denna valt att skriva under pseudonym.

Böcker av Mark Fredel

  • Generalsekreteraren