Malena Gustavson

Malena Gustavson är genusvetare och verkar vid Lunds universitet. Hennes avhandling Blandade känslor - bisexuella kvinnors praktik och politik gavs ut 2006.

Böcker av Malena Gustavson

  • Blandade känslor. Bisexuella kvinnors praktik och politik