Immi Lundin

Immi Lundin är litteraturvetare, kulturjournalist och populär föredragshållare om litteratur och läsecirklar. Hon är verksam på författarskolan vid Lunds universitet.

Böcker av Immi Lundin

  • Läsecirkelns lilla hjälpreda

  • Bokläsarnas kunskapskälla