Immi Lundin

Immi Lundin är kulturjournalist, recensent och populär föredragshållare på våra bibliotek om böcker och läsecirklar. Hon är bosatt utanför Lund och arbetar med en litteraturvetenskaplig avhandling.

Böcker av Immi Lundin

  • Bokläsarnas kunskapskälla