Emily E. Nonnen

Emily E. Nonnen gav ut släktberättelsen Systrarna på Liseberg på 1923. Hon var brorsdotter till de fyra systrarna Nonnen som växte upp på Liseberg och bodde kvar där ogifta hela sina liv. Den sista systern, som också hette Emily, dog 1905. Därefter köpte Göteborgs stad egendomen och vad som sen hände kan vi alla njuta av varje sommar.

Berättelsen börjar med att systrarnas far och mor kommer till Göteborg under 1800-talets första hälft och etablerar sig i staden. Vi får en charmerande och nära inblick i den dagliga skötseln av säteriet, faderns arbete på Carnegie sockerbruk, och inte minst följa hur Emily Nonnen utvecklar sitt konstnärskap och lär känna konstnärer runt om i Norden. Tillsammans med en av systrarna startar hon en skola och börjar på 1880-talet ge ut Sveriges första ungdomstidning. Bland mycket annat.

Böcker av Emily E. Nonnen

  • Systrarna på Liseberg