Elisabet Omsén

Elisabet Omsén är initiativtagare och författare till ungdomsboken Utestängd – om att lämnas kvar utanför fängelsemuren som illustrerats av Jenny Wik.

Elisabet arbetar som frilansfotograf och journalist med inriktning på berättelser om människor i ett socialt utanförskap. Fokus har många gånger legat på frågor om vad det är som formar oss till människor. Och vad händer när det inte går som man tänkt sig, framför allt med ett allt mer komplext samhälle. Hon har själv arbetat extra som kriminalvårdare och har då mött många av de barn och familjer som ska klara av vardagen och omgivningen när en förälder eller släkting frihetsberövas.

Böcker av Elisabet Omsén