Carin Holmberg

Carin Holmberg (1959)  är sociolog och har under de senaste åren studerat mäns våld mot kvinnor. Hon är knuten till Centrum för genusstudier i Stockholm och har tidigare bland annat publicerat avhandlingen Det kallas kärlek, som har blivit en klassiker och fortfarande utkommer i nya upplagor.

Böcker av Carin Holmberg

  • Varför går hon?

  • Med husbondens röst