Bia Mankell

Universitetslektor FD Bia Mankell disputerade 2003 med avhandlingen Självporträtt. En bildanalytisk studie i svensk 1900-talskonst. Därefter genomförde hon en forskningsförberedande studie om lokala museer som resulterade i skriften Kommunala Museer – lärmiljö och mötesplats, 2004. Bia Mankell har tidigare varit verksam vid Norrköpings konstmuseum, Östergötlands länsmuseum och från 2001 till 2004 som lärare vid Växjö Universitet. Hon har också varit ordförande i styrelsen för tidskriftenPaletten. För närvarande arbetar Bia Mankell med ett forskningsprojekt om Tyra Lundgren och konstnärsrollen. Hon är även med i ett forskningsprojekt rörande akvarellmediet, ett samarbetsprojekt mellan Nordiska Akvarellmuseet och Institutionen för Konst- och bildvetenskap. Bia Mankell ingår också i den författargrupp som skriver på en ny svensk konsthistoria för undervisningsbruk.

Ladda ner högupplöst författarfoto

Böcker av Bia Mankell

  • Marie Falksten