Moffett Spak & Hedberg

Vattenvägar

"Den här boken kom till av kärlek till vatten och av intresse för folkets historia. Vatten i ständig rörelse, förvandling och förändring, speglande moln och träd, husfasader och fartygsskrov, kajkanter, gatljus och broar och därmed historien om livet på Göteborgs alla vatten." Författarna till boken Vattenvägar.

Med personliga texter, äldre och moderna bilder skildras livet på Göteborgs vatten. Utgångspunkten är 1800-talets handelsbetonade småstad, men sedan kom stora förändringar med ångkraftens införande och industrins framfart. Trafiken på Göta älv, kanalerna och åarna var livligare förr, men än idag har vattnet stor betydelse för stadens utveckling och dess invånare. Följ med på en resa genom tid och rum, över land och vatten.


  • 210 x 210 mm, 105 sidor
  • Utgivning: 2006
  • ISBN: 978 91 89680 90 6

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Vattenvägar

Anna Moffett Spak & Marie Hedberg

Anna Moffett Spak har skrivit texten och Marie Hedberg fotograferat och formgivit Vattenvägar. Läs mer