Emily E. Nonnen

Systrarna på Liseberg

De fyra systrarna Nonnen på Liseberg var välkända i Göteborg under 1800-talets andra hälft. De bodde på det vackra säteriet i stadens utkant och spelade en viktig roll i stadens kulturliv. Inte minst Emily Nonnen var en välkommen gäst hos konstnärskollegor runt om i Norden.

I Systrarna på Liseberg tecknar deras brorsdotter Emily E. Nonnen ett porträtt av familjen som levde på marken där en av Nordens populäraste nöjesparker ligger idag. Här skildras en unik och spännande familj. Emily E. Nonnen hade dels självt umgåtts med sina fastrar under uppväxten, men hon hade också brev och anteckningar i sin ägo som gjorde det möjligt att skriva en spännande och insiktsfull bok om systrarna på Liseberg. Skildringen ger en initierad inblick i den bildade och borgerliga miljö som familjen levde i. Läsaren får även ögonblicksbilder av en tid som bland annat gjorde det möjligt för Emily Nonnen att starta Sveriges första ungdomstidning, Taltrasten.

Systrarna på Liseberg är ett tidsdokument som ger en fin inramning till Göteborgs historia. Originalutgåvan av boken utkom 1922.


  • 228 x 155 mm, 160 sidor
  • Utgivning: April 2008
  • ISBN: 978 91 7355 047 5

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Systrarna på Liseberg

Emily E. Nonnen

Emily E. Nonnen gav ut släktberättelsen Systrarna på Liseberg på 1923. Hon var brorsdotter till de fyra systrarna Nonnen som växte upp på Liseberg och bodde kvar där ogifta hela sina liv. Den sista systern, som också hette Emily, dog 1905. Därefter köpte Göteborgs stad egendomen och vad som sen hände kan vi alla njuta av varje sommar. Berättelsen börjar med att systrarnas far och mor kommer till Göteborg under 1800-talets första hälft och etablerar sig i staden. Vi får en charmerande och nära inblick i den dagliga skötseln av säteriet, faderns arbete på Carnegie sockerbruk, och inte minst följa hur Emily Nonnen utvecklar sitt konstnärskap och lär känna konstnärer runt om i Norden. Tillsammans med en av systrarna startar hon en skola och börjar på 1880-talet ge ut Sveriges första ungdomsti… Läs mer