Kerro Holmberg

Skuggar

Det är med stolthet vi presenterar nästa verk från Kabusa Dikt. Kerro Holmberg har tidigare utkommit på Symposion och blir den tredje författaren i serien.

“Skuggorna finns i dikternas inre
monologer, och där öppnar sig något vackert och grymt.”

Bue Nordström, redaktör Kabusa Dikt

 

Pressröster om Skuggar:

"Kontrasten mot den blodfulla och sorgesamma historia som låter sig anas är effektiv, och det branta och medryckande bildspråket tillför nödvändig dynamik."
Aftonbladet

"Inte bara hennes formuleringar utan även hennes iakttagelser kan ha originalitetens friskhet. Poetens visuella begåvning och känsla för små associativa spatiala förskjutningar är uppenbar."
Svenska Dagbladet

"En känsla av förmörkelse genomsyrar diktsamlingen och där har den sin styrka: i den samtidigt syrliga och svartsynta gestaltningen av att ha hamnat på den obelysta frånsidan." Helsingborgs Dagblad

"Kerro Holmberg skriver en suggestiv, expanderande lyrik som är både fascinerande och utmanande." Gefle Dagblad

"Dikterna är välbyggda och sparsamt fourmulerade och de gungar in sin läsare i en vacker men mörk läsupplevelse."
BTJ

"Denna formidabla poet borde kunna vara självillustrerande." Tidningen Kulturen


  • 150 x 215 mm, 80 sidor
  • Utgivning: 2011
  • ISBN: 9789173551793

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Skuggar

Kerro Holmberg

Kerro Holmberg, är född 1959 och bor och arbetar i Stockholm. Hon är verksam som poet och bildkonstnär, och är ständigt aktuell med nya utställningar. Både i diktsamlingarna och målningarna är hennes behandling av tingen och människorna färgade av en stark poetisk uttrycksvilja. Kerro Holmberg har på annat förlag tidigare utkommit med Där jag är där du är (2002), I lianer (2004), By Pass (2004), Och du ser den (2005) och Vila i grått (2007). Ladda ned högupplöst författarfoto Fotograf: Annika von Hausswolff Läs mer