Christina Erman Widerberg, Yrr Jonasdóttir, Sofia Kroon Walter

Shake it easy

Engagerade ungdomar i ett konstprojekt. Låter det som en utopi? Konstprojektet Shake it easylyckades. Nu finns boken som inspiration för ungdomar som vill skriva, lärare som arbetar med konst och skrivprojekt, museipedagoger som vill skapa minnesvärde happenings för ungdomar. Konstnären Christina Erman Widerberg målade konturerna av klassfoton på väggarna. Besökarna valde en person att skriva om. Christinas egna texter fungerade också som inspirationskälla och bollplank. Yrr Jónadsóttir arbetar på Ystads Konstmuseum där hon tillsammans med Christina mötte hundratals ungdomar som skrev texter kring teckningarna. Några av dem finns med i den här boken. Hon björ in fem etablerade författare att skriva och blev redaktör för denna bok som handlar om ett roligt och engegerande konstprojekt. Sofia Kroon Walter är formgivare och har gett projektet ett fortsatt liv i bokform.


  • 216 x 216 mm, 104 sidor
  • Utgivning: December 2005
  • ISBN: 978 91 89680 54 8

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Shake it easy

Christina Erman Widerberg, Yrr Jonasdóttir, Sofia Kroon Walter

Christina Erman Widerberg är konstnär och är född i Lund 1966. Hon har gått Malmö Konstskola Forum och Konsthögskolan Valand i Göteborg. Hon ritar och jobbar med film och fotografier. Hon bor och arbetar i Malmö. Yrr Jonadsóttir är konstpedagog och arbetar på Ystads Konstmuseum. Hon är redaktör för Shake it easy. Sofia Kroon Walter är formgivare och har formgett Shake it easy. Läs mer