Pia Laskar & Ingrid Svensson (red.)

Salongsberusat

Salongsberusat är en antologi sprungen ur en föredragsserie som genomfördes på café Copacabana i Stockholm åren 2003–2005 med inspiration från det tidiga 1900-talets parisiska salong – Académie des Femmes.

Det är ingen nostalgisk tillbakablick. Flera perspektiv samsas i volymen och bereder plats för olika röster. Här finns allt från poesi och skönlitterära utdrag till vetenskapliga texter och historiska analyser. Olika länder och olika tider presenteras. Texterna i antologin synliggör och sprider kunskap om den samkönade sexualiteten.

Medverkande: Katerina Bonnevier, Eva Borgström, Jonas Ellerström, Kristina Fjelkestam, Hanna Hallgren, Gabriella Håkansson, Pia Laskar, Mian Lodalen, Elisabeth Mansén, Susanne Mobacker, Cecilia Parsberg, Annika Ruth Persson, Tiina Rosenberg, Lisbeth Stenberg, Ingrid Svensson, Anna-Maria Sörberg, Jenny Tunedal och Ana Luisa Valdés.

 

Pressröster om Salongsberusat:

"Det är ljuvlig läsning om de projekt vars arvtagare Litterära Salongen ville vara. Lika underbart är det att läsa bokens andra texter." Dagens Nyheter

"Pia Laskar och Ingrid Svensson har tillsammans med ett antal kulturpersonligheter och forskare gjort det vi önskar att alla förmödrar förmått. Dokumenterat. De har fångat de magiska tillfällena i de queera rummen." QX

 

 


  • 245 x 175 mm, 204 sidor
  • Utgivning: 2011
  • ISBN: 978 91 979284 5 8

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Salongsberusat

Pia Laskar & Ingrid Svensson

Pia Laskar är verksam som forskare och lektor i genusvetenskap vid Tema Genus, Linköpings universitet. Hon disputerade 2005 i idé- och lärdomshistoria med den uppmärksammade avhandlingen Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920. Ingrid Svensson är chef för Enheten för handskrifter, kartor och bilder på Kungliga biblioteket. Hon är fil. lic. i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi, med en licentiatavhandling om Klara Johansson som kritiker. Ingrid Svensson är även redaktör för tidskriften Biblis. Läs mer