Hanna Hallgren

När lesbiska blev kvinnor

När lesbiska blev kvinnor undersöker Hanna Hallgren hur lesbiskfeministiska kvinnor i Sverige skrev om kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen. I boken fokuseras bland annat relationer mellan äldre och yngre lesbiska kvinnor, mellan lesbiska och bögar, mellan lesbiska och heterosexuella feminister, och mellan lesbiska feminister och det dominerande heterosexuella samhället. Hallgren lyfter också fram lesbiska feministers medvetna kamp med att skapa nya tolkningar av sig själva och världen inom flera olika områden: språket, sexualiteten, kroppen, kulturen.

När lesbiska blev kvinnor är den första avhandlingen som helt och fullt ägnar sig åt att diskutera lesbisk feminism i Sverige.


  • 228 x 155 mm, 508 sidor
  • Utgivning: 2008
  • ISBN: 978 91 7355 083 3

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
När lesbiska blev kvinnor

Hanna Hallgren

Hanna Hallgren (f. 1972) är verksam som poet, litteraturkritiker och lektor i genusvetenskap. Hennes projekt "det transversala språket" undersöker gränser och överlappningar mellan poetiskt, vetenskapligt och (litteratur)kritiskt skrivande. Ambitionen är att både tankemässigt och stilistiskt utmana förståelsen av poesi-vetenskap-kritik som från varandra avskilda genrer eller diskurser. Till projektet hör också att belysa relationer mellan tanke och känsla, liksom att problematisera hur och förfäkta att tänkandet rymmer affektsdimensioner. De frågor som Hallgren hanterar i sitt projekt kretsar framför allt kring stilens betydelser för tänkande och kunskapsproduktion. Vad innebär det för de humanistiska vetenskaperna att den (skriv)stil som används mer eller mindre paketeras i färdiga genre… Läs mer

Fler böcker av Hanna Hallgren

  • Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom