Carin Holmberg

Med husbondens röst

När en kvinna utsätts för våld eller hot om våld är risken stor att också hennes djur är utsatta för misshandel. Idag saknas samhälleliga skyddsnät för djur som behöver akut boende. Carin Holmberg är sociolog och presenterar problematiken i denna första svenska studie inom området.

Ur författarens förord:

"Drivkraften bakom denna studie är att synliggöra och lyfta fram ohörda offer för ett för dem obegripligt våld. Någon kanske suckar och undrar varför vi ska bekymra oss om djuren när våld mot kvinnor och barn fortfarande ignoreras i stor utsträckning. Men som jag ser det går det inte att gradera våldet utan det handlar om en helhet där de som definieras som svaga föraktas. Och det är just detta förakt som öppnar för våld och övergrepp oavsett om det sker i tredje världen eller vid hemmets härd."


  • 179 x 135 mm, 63 sidor
  • Utgivning: 2004
  • ISBN: 978 91 89680 22 7

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Med husbondens röst

Carin Holmberg

Carin Holmberg (1959) är sociolog och har under de senaste åren studerat mäns våld mot kvinnor. Hon är knuten till Centrum för genusstudier i Stockholm och har tidigare bland annat publicerat avhandlingen Det kallas kärlek, som har blivit en klassiker och fortfarande utkommer i nya upplagor. Läs mer

Fler böcker av Carin Holmberg

  • Varför går hon?