LARM

Boken LARM: Ljud i Nordisk Konst – från munhåla till laptop berättar i text och bild om konst som låter – ljudkonst. En dubbel-CD medföljer.

Fokus ligger på kvinnor som gör ljudkonst i de nordiska länderna. Författare, arkitekter, konstnärer, musiker och konstvetare skriver om:
- mobiletelefoner, kroppar och hushållsapparater som instrument,
- djuplyssnande,
- ljud, rumslighet och arkitektur,
- dikt, intervjuer och video som ljudkonst,
- den isländska experimentella musikscenen, finsk electronica med anstrykning av folkmusik, 
- norska tredimensionella ljudkompositioner,
- enskilda ljudkonstnärer och konstnärskollektiv 
och mycket annat som har med ljud och konst att göra.

LARM inbjuder till provocerande, frågvis och inspirerande läsning, både för yrkesverksamma inom fältet och för dem som är kulturellt nyfikna. Alla texter finns på två språk – ett nordiskt språk och engelska.

Boken ges ut av LARM med hemvist i Sverige (drivs av konstnärerna Maria Bjurestam, Maria Hägglund, Mona Petersson och Liv Strand).


  • 278 x 23 mm, 265 sidor
  • Utgivning: 2007
  • ISBN: 978 91 89680 96 8

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
LARM