Hanna Hallgren

Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom

I Hanna Hallgrens fascinerande hybridtext får läsarna ta del av hennes unika och visionära projekt ”Det transversala språket”.

I fyra kapitel, alla med sin specifika form och med rubriker som Narcissistisk historia och Depressiv europé, flödar Hallgrens tankar och kläs i precis språkdräkt.

Hanna Hallgren undersöker genom projektet ”Det transversala språket” gränser och överskridanden mellan vetenskapens, poesins och litteraturkritikens stilistiker. Hennes frågeställningar kretsar kring stilens betydelser för tänkande och kunskapsproduktion. Vad innebär det t ex för de humanistiska vetenskaperna att (skriv)stilen paketeras i färdiga genrer – som PM, rapporter, uppsatser, avhandlingar? Vilka gränser skapar detta för tänkandet?


  • 195 x 228 mm, 80 sidor
  • Utgivning: Mars 2008
  • ISBN: 978 91 7355 035 2

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Jaget är människans mest framträdande sinnessjukdom

Hanna Hallgren

Hanna Hallgren (f. 1972) är verksam som poet, litteraturkritiker och lektor i genusvetenskap. Hennes projekt "det transversala språket" undersöker gränser och överlappningar mellan poetiskt, vetenskapligt och (litteratur)kritiskt skrivande. Ambitionen är att både tankemässigt och stilistiskt utmana förståelsen av poesi-vetenskap-kritik som från varandra avskilda genrer eller diskurser. Till projektet hör också att belysa relationer mellan tanke och känsla, liksom att problematisera hur och förfäkta att tänkandet rymmer affektsdimensioner. De frågor som Hallgren hanterar i sitt projekt kretsar framför allt kring stilens betydelser för tänkande och kunskapsproduktion. Vad innebär det för de humanistiska vetenskaperna att den (skriv)stil som används mer eller mindre paketeras i färdiga genre… Läs mer

Fler böcker av Hanna Hallgren

  • När lesbiska blev kvinnor