Susanne Holmgren

Haverier

Haverier är den tredje fristående delen i Susanne Holmgrens löst sammanfogade trilogi. De två första verken, Arktica och Verklighetsmaskineriet, är dikter, prosatexter, utläggningar som en recensent kallade dem, och ett envetet och enträget borrande efter sanningen i texten, i verkligheten och förhållandet mellan människa, natur och poesi.


  • 228 x 155 mm, 72 sidor
  • Utgivning: 2008
  • ISBN: 978 91 7355 031 4

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Haverier

Susanne Holmgren

Susanne Holmgren är bosatt i Göteborg och debuterade 2004 med diktsamlingen Arktica - Isströmmar och moräner . Hon är utbildad skrivarpedagog och vid sidan av författarskapet arbetar Susanne som manuscoach och leder skrivarkurser. Hon är också verksam som översättare, redaktör och lektör. Ladda ner högupplöst författarfoto Fotograf: Anders Wejrot Läs mer

Fler böcker av Susanne Holmgren

  • Publicera dig! Om utgivning på förlag och andra publiceringsmöjligheter

  • Dina ord, dina berättelser. Handbok för vana och ovana skrivare

  • Verklighetsmaskineriet