Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg (red.)

Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja

Dikten som mötesplats är en hyllning till professor Eva Lilja. Hon har som forskare och inspiratör varit särskilt viktig för utvecklingen inom diktanalys och metrik. Kollegor och vänner bidrar med studier som ansluter till områden där Eva Lilja profilerat sig. Dessutom presenteras hennes unika insats som nätverksbyggare. I ett gränsöverskridande samarbete har hon i över tjugo år knutit samman människor inom vad som nu kallas Nordiskt Sällskap för Metriska Studier. Även inom området feministisk diktanalys har hennes mångåriga engagemang och egna nydanande perspektiv gett viktiga impulser till andra forskare. Det kan avläsas i många av bidragen i boken.


  • 155 x 228 mm, 343 sidor
  • Utgivning: Augusti 2008
  • ISBN: 978 91 7355 089 5

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja

Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg (red.)