Fritiof Nilsson Piraten

Bokhandlaren som slutade bada

När Bokhandlaren som slutade bada utkom 1937 blev den uppmärksammad och berömd. Humoristen Fritiof Nilsson Piraten visar upp en mer allvarlig sida då han på sitt eget tragikomiska sätt tolkar legenden i Första Mosebok om Jakob som brottas med ängeln. I Piratens tolkning brottas Jakob Bokhandlare med en ängel som visar sig vara en sköka och som istället för att skada hans höft brännmärker honom därbak. Jakob såras djupt och som Mahnus Öhrn skriver i sitt efterord: "Häri ligger Piratens särmärke: Den tragikomiska dimensionen; den själsliga defekten är tragisk, den fysiska blir komisk". Jakob umgås med badarna, en skara män som träffas under sommarhalvåret, men som titeln avslöjar förändras Jakobs liv under berättelsens gång.

Denna utgåva ingår i nyutgivningen av samtliga böcker som Piraten skrev och gav ut under sin levnad.


 • 228 x 155 mm, 360 sidor
 • Utgivning: Augusti 2006
 • ISBN: 978 91 89680 64 7

Våra böcker hittar du hos välsorterade bokhandlare - lokalt och på internet.
Bokhandlaren som slutade bada

Fritiof Piraten Nilsson

Fritiof Nilsson Piraten är en av vårt lands främsta historieberättare. Han föddes den 4 december 1895 i en stinsfamilj i Vollsjö socken i Färs härad i Skåne. Piraten blev redan vid utgivningen av Bombi Bitt och jag, 1932, en av Sveriges mest lästa och älskade författare. Han lämnade sitt yrke som jurist för att bli författare på heltid. Namnet Piraten lär han ha fått tidigt i livet när någon i omgivningen skämtade med hans förmåga att berätta fantastiska skepparhistorier. Avskedsrepliken på Piratens gravsten på kyrkogården i Ravlunda lyder: "Här under är askan av en man som hade för vana att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972." På varje omslag tolkar en samtida konstnär Piratens verk. Originalmålningarna ställdes ut 2008… Läs mer

Fler böcker av Fritiof Piraten Nilsson

 • Piratbubblor

 • Flickan med bibelspråken

 • Bombi Bitt och Nick Carter

 • Historier från Färs

 • Bock i örtagård

 • Bombi Bitt och jag

 • Millionären och andra historier

 • Vänner emellan

 • Tre terminer

 • Småländsk tragedi